ETHNIC ART LITHUANIA l BALTIŠKI PAPUOŠALAI ETHNIC ART LITHUANIA l BALTIŠKI PAPUOŠALAI - PAGONYBĖ, KRIKŠČIONYBĖ IR SINKRETIZMAS: